Privacy Policy

LijfStijling, praktijk voor Afvallen, Bewegen en Huidverbetering
Eigenaar: Annemiek van der Voort-Willems.

Lijfstijling verwerkt persoonsgegevens van klanten, partners en andere contactpersonen. Dit doen wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden en de beste klantenservice te kunnen verlenen.

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die LijfStijling verwerkt van haar clienten. Indien u client wordt van LijfStijling of om andere reden persoonsgegevens aan LijfStijling verstrekt door te bellen, te mailen of op andere wijze contact legt met LijfStijling, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacy Policy te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacy Policy door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

In deze Privacy policy willen wij u helderheid en transparantie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij willen uw privacy zoveel mogelijk waarborgen en gaan daarom met zoveel mogelijk zorgvuldigheid om met uw gegevens. Om die reden houden wij ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die nodig is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij:
– Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
– Alleen de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn om onze diensten aan te kunnen bieden.
– Uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Ons inspannen voor passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
– Geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij dit een vereiste is om het doel van de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Privacy Policy

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
LijfStijling Maren Kessel, Provincialeweg 73, 5398 JJ te MAREN KESSEL en LijfStijling Vught, St. Elisabethstraat 52, 5261 VN te VUGHT (in de persoon: Annemiek van der Voort)

De praktijken zijn bereikbaar via: 06-20299616 of via email: info@lijfstijling.nl

2. Welke gegevens verzamelen wij en wanneer?

2.1 Bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over de door u gebruikte apparatuur, waaronder de versie van uw browser, besturingssysteem van uw apparaat en het IP-adres. Daarnaast verzamelen wij gegevens over de pagina’s die u bezoekt, het tijdstip van uw bezoek en de duur van uw bezoek. Deze gegevens verzamelen wij om de veiligheid van de website te waarborgen en om onze informatievoorziening te kunnen verbeteren.

2.2 Communicatie via onze website
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens van uw communicatie met Lijfstijling worden opgeslagen op beveiligde locaties waar alleen Lijfstijling toegang tot heeft. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en in geen geval delen met derden

Gegevens die wij minimaal nodig hebben voor communicatie via onze website:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres (verwerkt door ons contactformulier)
– Telefoonnummer

Gegevens die wij mogelijk opvragen om u van dienst te kunnen zijn:
– Correspondentieadres

2.3 Klanten
Klanten kunnen gebruik maken van onze diensten door contact met Lijfstijling op te nemen. Wij streven ernaar om de privacy van onze klanten zoveel mogelijk te respecteren en spannen ons in om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze klanten:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Correspondentieadres
– Bankgegevens (optioneel)
– Intakeformulier, behorend bij de behandeling/coaching die voor u van toepassing is inclusief eventuele huidanalyse en gezondheidsgegevens.
– Informatie over productgebruik, behorend bij de behandeling die voor u van toepassing is.
– Betaalinformatie van uw afgenomen diensten en producten.
– Foto’s, behorend bij de behandeling die voor u van toepassing is; enkel en alleen, indien u daar vooraf toestemming heeft gegeven. Deze foto’s worden uiteraard ook NIET voor publicatie gebruikt zonder uw toestemming.

3. LijfStijling verwerkt de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden tenzij dit nodig is om diensten voor u als klant te kunnen realiseren én u hier toestemming voor heeft gegeven.

Uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor:

– Het maken, wijzigen, annuleren van afspraken.
– Het versturen van uitnodigingen, facturen of informatie over diensten/bijzonderheden van LijfStijling.
– Het reageren op uw (aan)vragen, afspraakverzoek, bestelling etc.
– Het versturen van de nieuwsbrief via Mailchimp

Uw gezondheidsgegevens, eventuele huidanalyse en/of fotomateriaal wordt gebruikt om een juist behandelplan te kunnen opstellen en de de voortgang van de behandelingen te kunnen monitoren. Dit onder meer in verband met contra-indicaties.

De informatie over productgebruik wordt opgeslagen om bij eventuele allergische reacties na te gaan voor welk product er eventueel een overgevoeligheid is.

LijfStijling is verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

LijfStijling noteert uw geboortedatum om vast te kunnen stellen of u meerderjarig bent, om u een verjaardagskaartje te sturen én om persoonlijke berekeningen te kunnen maken voor voedings- en beweegadviezen.

LijfStijling heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen dit echter niet controleren Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bij bezoek aan de praktijk door een minderjarige, wordt er toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige én voor het starten van de behandeling.

4. Niet-persoonlijke informatie

Cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde locaties waar alleen Lijfstijling toegang tot heeft .Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor verbetering van onze website en onze diensten en zullen niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden.

5. Derden

Algemeen
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen daarom alleen persoonsgegevens verwerken die écht nodig zijn om diensten aan u te kunnen leveren. Wij zullen nooit zonder toestemming of wettelijke grondslag uw gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals het verlenen van medewerking in het kader van een politieonderzoek.

Derde partijen die diensten leveren aan LijfStijling
Wij maken echter wel gebruik van derde partijen om bepaalde diensten van Lijfstijling tot stand te kunnen brengen. Deze derde partijen omschrijven wij als ‘Sub-verwerkers’. Met deze sub-verwerkers hebben wij afspraken gemaakt rondom de bescherming van uw persoonsgegevens en uw gegevens worden door de sub-verwerkers enkel gebruikt om diensten tot stand te brengen.

Voor de volgende diensten worden uw persoonsgegevens verstrekt aan sub-verwerkers:
– Nieuwsbrief via MailChimp

De volgende gegevens worden door de MailChimp verwerkt:
– Naam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatie

Lijfstijling heeft verwerkingsovereenkomsten met de sub-verwerkers. De voorwaarden zijn gelijkwaardig aan de voorwaarden zoals vermeld in de Privacy Policy op Lijfstijling.nl. Voor het inschrijven, beheren en versturen van de nieuwsbrief wordt gebruikt gemaakt van MailChimp, een Amerikaans organisatie. De voorwaarden van MailChimp vallen onder het EU-US Privacy Shield en biedt vergelijkbare voorwaarden rondom de verwerking van persoonsgegevens. MailChimp heeft aangegeven te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld door de AVG aan Amerikaanse bedrijven (zie policy). Daarnaast heeft LijftStijling een verwerkingsovereenkomst met MailChimp.

Verder heeft LijfStijling een verwerkingsovereenkomst met:
– Wega Automatisering VOF te Biddinghuizen in verband met onderhoud en support van het Relatiebeheer- en administratiesysteem Melissa waar LijfStijling mee werkt.
– Levix Automatisering te Geffen in verband met het onderhoud en support van de beveiliging van email-accounts en totale bestandsbeveiliging.
– SlimDiet BV omdat LijfStijling geregistreerd staat als verkooppunt van SlimDiet én er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een digitaal account aan te maken via SlimDiet.
– French House Cosmetics/Ultra Cosmetics omdat LijfStijling geregistreerd staat als Expert om gebruik te maken van het digitale voedingsdagboek, waar clienten gebruik van kunnen maken.

6. Bewaartermijnen en rechten

Bewaartermijnen
LijfStijling verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u zelf verzoekt de gegevens te verwijderen.

Rechten
Via de eigenaresse van LijfStijling, Annemiek van der Voort, heeft u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Lijfstijling heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren als de wet dit ons verplicht, waaronder de fiscale bewaarplicht. Mocht u het idee hebben dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@lijfstijling.nl.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan de zojuist voornoemde verzoeken.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en fraude. Onze gehele website is enkel toegankelijk via een beveiligde (HTTPS/SSL) verbinding. Daarnaast nemen wij maatregelen om het verwerken van gegevens op de website zo goed mogelijk te beveiligen. Ook verlenen wij derden geen toegang tot de persoonsgegevens die zijn opgeslagen tot onze servers.

Wij spannen ons in voor een goede en juiste verwerking van persoonsgegevens. Dit doen wij door continu ons systeem van updates en een SSL-certificaat te voorzien. Daarnaast houden wij nauw contact met onze sub-verwerkers, zodat persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor het realiseren van onze diensten.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@lijfstijling.nl